Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:

Thomas Laursen

Skovsgårdsvej 16

Grønne områder:

Flemming Pedersen

Skovsgårdsvej 26

Kasserer:

Freddy Lindberg Jørgensen

Skovsgårdsvej 55

Stier og veje:

Martin Hansen

Skovsgårdsvej 51

Sekretær:

Ole Christensen

Skovsgårdsparken 12

Revisor:

Jesper Ekman-Nielsen

Skovsgårdsvænget 14

Suppleanter:

Bruno Gaarsdal, Skovsgårdsvej 31

Sten Møller, Skovsgårdsparken 14

Revisorsuppleant:

Anette Koldby Hansen

Skovsgårdsvej 57

Da bestyrelsesarbejdet er på frivillig basis, vil vi foretrække, at du altid retter henvendelse via mail til bestyrelsesmedlemmerne.


Det er altid en god ide at skrive til hele bestyrelsen via dette link (BESTYRELSEN). Så vil alle i bestyrelsen modtage din mail, og du vil få et svar retur.


Hilsen

Bestyrelsen